Quan trọng: Nâng cấp bộ cài đặt Thuế điện tử eSigner lên 1.0.9

Từ ngày 23/09/2022 hệ thống Thuế điện tử nâng cấp bộ cài đặt eSigner từ 1.0.8 lên bản 1.0.9. Các đơn vị đang cài đặt phiên bản cũ bắt buộc phải cài đặt lên phiên bản mới để có thể nộp tờ khai trên Website: thuedientu.gdt.gov.vn. Tải bộ cài eSigner 1.0.9. Lỗi khi chưa cài đặt eSigner[…]

0989338831
Zalo / Facebook
Facebook Messenger
Zalo 0989338831
More