Thông tư Số: 08/2022/TT-BKHĐT – QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022 THÔNG TƯ SỐ: 08/2022/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Giao dịch[…]

0989338831
Zalo / Facebook
Facebook Messenger
Zalo 0989338831
More